Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ivan Evanđelist, sv., jedan od 12-orice apostola, galilejski ribar, sin Zebedejev, najmiliji Isusov učenik; po tradiciji, autor četvrtoga Evanđelja, triju poslanica i Otkrivenja (Apokalipse); prema predaji, umro kao prognanik u Efezu. Ikonografski prikazivan obično uz simbol orla.