PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

anilinske boje, org. bojila dobivena od anilina kao polazne tvari; služe većinom u tiskarstvu (anilinski tisak). proš sva sintetska org. bojila.