PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aneks (lat.), dodatak, pripadajući, sporedan dio, npr. ugovoru, zakonu, uredbi.