PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ilovača, zemlja, nečista glina u kojoj ima mnogo kremenoga pijeska te oksida željeza i org. tvari; žute do crvene boje; služi za proizvodnju opeka i lončarije.