Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Iliescu, Ion (1930), rum. političar; bivši komun. dužnosnik i bliski suradnik N. Ceauşescua (u državno-partijskom vodstvu 1968–84); 1984. uklonjen sa svih položaja. U prevratu 1989. bio je predsjednik Fronte nacionalnoga spasa; predsj. republike 1990–96. i 2000-2004.