PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ibárruri, Dolores Gómez (1895–1989), španj. političarka, poznata pod imenom La Pasionaria. Organizatorka KP Španjolske (1920), često zatvarana. Za građ. rata od 1936. jedna od vođa otpora frankizmu, potpredsj. Parlamenta 1937–39. Od 1939. u emigraciji u Sovjetskom Savezu (predvodi KP španjolske u izbjeglištvu od 1942) odakle se vraća 1977.