PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Iaşi, grad u SI Rumunjskoj; 349 500 st. Staro kulturno središte (»rumunjska Atena«); sveuč. (osn. 1860); crkvene građevine iz 15–17. st. Strojogradnja, metalurgija, kem. ind. – Naselje poznato iz 1408. Gl. grad Moldavije od 1565. do 1859. Mirom u Iaşiu 1792. završen je Rusko-tur. rat (1787–92).