PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

i 1. Trinaesto slovo hrv. latinice i deveto u većini drugih latiničnih sustava. 2. lingv najzatvoreniji palatalni (prednji) nezaobljeni samoglasnik, po artikulaciji blizak suglasniku (ili poluglasniku) j. 3. mat oznaka za imaginarnu jedinicu (kompleksni broj).