PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

husiti, pristaše Jana Husa; nositelji vjerskoga i nac. protufeud. češkoga pokreta. U husitskim ratovima (1419–36) pod Žiškom i Prokopom prodirali kroz Austriju, Šleziju i Sasku. Umjereniji »utrakvisti« (kalikstinci, koji su tražili pričešćivanje kruhom i vinom) bili su 1436. → kompaktatom priznati, njihova se crkva održala do 1629; radikalniji »taborićani« su 1434. poraženi. Od »taborićana« i skupina »utrakvista« 1467. su osnovana Češka braća.