PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

husar (madž.), prvotno madž. i hrv. konjanik u oklopu, naoružan kopljem; poslije pripadnik lakih konjaničkih odreda u više eur. vojski.