PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Huntington, Samuel (1927-2008), am. politolog; profesor na Harvardovu sveučilištu. Poznat po tezi o međusobnom suprotstavljanju svj. civilizacija. Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka.