PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Hounsfield, Godfrey Newbold (1919–2004), engl. elektroničar; za otkriće i primjenu nove dijagnostičke metode – kompjutorizirane tomografije (CT) dobio je 1979., zajedno s A. Cormackom, Nobelovu nagradu za medicinu.