PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Andora (španj. i katalonski Andorra, franc. Andorre), država u I Pirenejima između Francuske i Španjolske; 468 km2, 66 334 st. Leži o. 1000 m nad morem, okružena visokim planinama. Klima planinska. Stanovnici: Andorci, Španjolci, Katalonci i Francuzi; službeni jezik katalonski, govori se i španjolski i francuski. Gl. grad Andorra la Vella (franc. Andorre-la-Vieille), 20 400 st. Stočarstvo (ovce, konji, goveda); žitarice, krumpir i povrće, duhan. Ima 2 turističke ceste. – pov Neovisnost dobila od Karla Velikog (9. st.). Od 1278. pod zajedničkim vrhovništvom španj. biskupa od Urgela i franc. grofa od Foixa čija prava prelaze 1607. na franc. vladara. God. 1977. plebiscitom su podržane polit. reforme; proširenje biračkoga prava 1985. God. 1993. donijet je ustav, održani su prvi opći izbori te je A. primljena u UN. Od 1994. predsjednik vlade je Marc Forné Molné; ponovno izabran 2001.