PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Andižan, grad u Ferganskoj dolini, Uzbekistan; 303 000 st. Spominje se u 9. st. Strojogradnja; u blizini ležišta nafte i zemnog plina.