PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

andaluzit, mineral, vrsta aluminijskog silikata Al2SiO5; bitan sastojak metamorfnih stijena; u nas u Moslavačkoj gori. Brusi se kao ukrasni kamen.