PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

histeron-proteron (grč.), retorička figura koja se sastoji u okretanju naravnoga (kronološkoga ili logičkog) redoslijeda dvaju elemenata (riječi, rečenica): npr. Pustite nas da umremo i da navalimo na neprijatelje (iz prijevoda Eneide).