PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

hipagoga (grč.), starogrč. trgovački jedrenjak.