PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Heron Aleksandrijski (1. st.), grč. matematičar i fizičar; poznat po radovima iz mehanike, hidrostatike (Heronova boca, zatvorena posuda iz koje se tlačenim zrakom može istjerati voda) i geometrije (Heronova formula za izračunavanje površine trokuta kad su poznate duljine njegovih stranica, potječe od Arhimeda).