PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

hemiparaziti (grč.) (polunametnici), autotrofne biljke koje žive na drugim organizmima; od domaćina crpe vodu, a organske tvari proizvode same fotosintezom (imela, šuškavac i dr.).