PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Helsinki, gl. grad i luka Finske, leži na S obali Finskoga zaljeva; 1 200 568 st. (šire područje). Sveuč. (osn. 1827), pal. senata, parlamenta, grad. vijećnica, muzeji. Brodogradnja, ind. strojeva, kem. proizvoda, papira, porculana, instrumenata. – Osnovali ga Šveđani 1550 (Helsingfors), stekao grad. prava 1569. Često razaran u rus.-šved. ratovima; pripao Rusiji 1809., od 1812. gl. grad autonomnoga velikog vojvodstva Finske, a od 1917. neovisne Finske.