PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

heksametar (grč.), stih od 6 metričkih jedinica (stopa); klasični epski metar, u njemu su spjevana mnoga djela ant. književnosti (Homerove Ilijada i Odiseja, Ovidijeve Metamorfoze).