PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ampir (franc. empire: carstvo), stil u lik. umjetnostima, nastao u Francuskoj za Napoleona I. kao varijanta klasicizma; traje do 1830., a očituje se os. u dekoraciji interijera, namještaju, umj. obrtu i modi.