PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

gusjeničarke (Tachinidae), por. korisnih dvokrilaca kojih se ličinke razvijaju kao nametnici u štetnim kukcima i njihovim ličinkama te ih izjedaju.