PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

amnestija (grč.), pomilovanje; akt najvišega organa vlasti kojim se poimence određene osobe oslobađaju od kaznenoga progona, ili im se potpuno ili djelomično oprašta izdržavanje kazne, ili im se izrečena kazna zamjenjuje blažom i, u pravilu, ukidaju pravne posljedice osude. Usp. abolicija; pomilovanje.