PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aminokiseline, org. kiseline koje sadrže jednu ili više amino-skupina (–NH2); a. su čvrste, bezbojne kristalne tvari, vladaju se i kao kiseline i kao baze; izgrađuju biljne i životinjske bjelančevine i dobivaju se njihovom hidrolitičkom razgradnjom; među najvažnijima: glicin, alanin, cistin, lizin, glutaminska kiselina, triptofan, fenilalanin.