PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Grakho, Gaj Sempronije (← 154. do ← 121), rim. političar. Kao pučki tribun ← 123. nastavio rad brata Tiberija, nastojeći provesti agrarnu reformu te demokratizacijom rim. ustava ograničiti vlast optimata. Ubijen.