PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

amfora (lat. iz grč.). 1. Ant. glinena trbušasta posuda uska vrata sa 2 drška za čuvanje vina, ulja, meda i dr. (žara). 2. Stara jedinica obujma, grč. 19,44 L, rim. 26,26 L.