Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Gradić, Stjepan (lat. Gradius, tal. Gradi) (1613–83), hrv. diplomat, učenjak i pisac; polihistor i poligraf, pisao rasprave s područja fizike, astronomije, matematike, navigacije; u službi Dubrovačke Republike i Vatikana.