PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Gobineau, Joseph Arthur, grof (1816–82), franc. diplomat i pisac; začetnik rasističkih teorija o nadređenosti nordijske, germ. dolihocefalne rase. Utjecao na R. Wagnera, F. Nietschea, H. S. Chamberlaina i, posredno, na nacističku ideologiju. Ogled o nejednakosti ljudskih rasa; Renesansa.