PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

globigerina (Globigerina bulloides), praživotinja iz reda Foraminifera; vapnenaste ljušturice uginulih g. pokrivaju o. 33% ukupnoga morskog dna (globigerinski mulj).