PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

glinenci ili feldšpati, najraširenija skupina silikatnih minerala; tvore o. 60% litosfere. Najvažniji su kalijev g. (KAlSi3O8; ortoklas, sanidin, adular, mikroklin), natrijev g. (NaAlSi3O8; albit) i kalcijev g. (CaAl2Si2O8; anortit); plagioklasi su kristali mješanci albita i anortita. Upotrebljavaju se za proizvodnju keramike; g. lijepih boja služe kao poludrago kamenje.