PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Gironde (Žironda), estuarij rijeka Garonne i Dordogne u JZ Francuskoj; dug o. 72 km.