Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Gela (do 1927. Terranova di Sicilia), grad i luka na J obali Sicilije, Italija; 72 500 st. Nalazišta nafte; naftna ind. Turizam. – U blizini ruševine ant. grada koji su u ← 7. st. osnovali grč. doseljenici. Ondje je živio i umro Eshil.