PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

funta (od njem. Pfund). 1. Naš naziv za novčanu jedinicu Velike Britanije (pound sterling, simbol £; od 1971. 1 £ = 100 novih penija – new pence), Irske, Gibraltara, Malte, Cipra, Sudana, Egipta, Sirije i Libanona. 2. Naziv mnogih starih jedinica za masu (težinu), npr. ljekarnička f. ~ 0,42 kg, trgovačka ili bečka f. ~ 0,56 kg, starorimska f. (pondus, libra) ~ 0,327 kg (→ pound).