Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

frottola (tal.), vrsta višeglasne (najčešće četveroglasne) skladbe pučkoga značaja, na stihove istoimenoga pjesničkog oblika; gornji glas izvodio je gl. melodiju, a ostali su ga dopunjavali. Razvila se i njegovala najviše u S Italiji potkraj 15. i poč. 16. st.