PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

fraza (grč.). 1. Izraz, izričaj, tj. ustaljen, uobičajen sklop riječi (npr. čelični karakter, ljuta zima, milom ili silom). 2. Šuplja riječ, besadržajna, smisleno prazna i konvencionalna. 3. Rečenica kao stilska tvorevina. 4. glazb najmanja melodijski i ritmički zaokružena jedinica.