PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Frankapan (Tržački), Nikola IX (1584–1647), hrv. ban 1616–22. God. 1612. postao senjskim kapetanom, ali se 1614. odrekao časti i povukao u Novi (Vinodol). 1616–17. sudjelovao u Uskočkom ratu. Poslije povlačenja s banske časti 1622. uglavnom boravio na svojim posjedima. U Zagrebu oporučno utemeljio zavod »Frangepaneum« iz čije bi se zaklade školovali siromašni učenici.