Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Frankapan, Nikola IV (nakon 1352–1432), hrv. ban 1426–32. i jedan od najmoćnijih feudalaca u tadašnjim hrv. zemljama. Posudio kralju Sigismundu 28 000 zlatnih dukata za koje mu je ovaj založio gotovo čitavu Hrvatsku (osim baštine Kurjakovića i Nelipčića). Papa Martin V. priznao mu 1430. promjenu prezimena i obiteljskoga grba, čime se željelo istaknuti srodstvo s rimskim Frangipanima.