Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Frankapan (Brinjski), Krsto I (1482–1527), hrv. velikaš, knez. Od 1505. u službi cara Maksimilijana uspješno ratovao protiv Venecije. Nakon mlet. zarobljeništva (1514–19) i utamničenja u Milanu (1519) ponovno u službi Habsburgovaca. U Hrvatsku se vratio 1523. Nakon Mohačke bitke 1526., pristao uz Ivana Zapolju kao novoga vladara, u čijoj službi nastupa kao hrv. ban (1526–27). Poginuo pri opsadi Varaždina.