PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Franco Bahamonde, Francisco (1892–1975), španj. general i političar; 1936. predvodio pobunu voj. hunte protiv vlade Nar. fronte, a time je počeo Španj. građ. rat; 1939. uz voj. pomoć Italije i Njemačke u građ. ratu pobijedio republikance, socijaliste i komuniste i uspostavio totalitarni režim po uzoru na tal. fašizam. 1936. proglašen šefom države (Caudillo), vrhovnim zapovjednikom vojske (generalisimus) i 1937. vođom falange. 1947. ponovno uspostavio monarhiju kojoj je izabran doživotnim regentom. Zadržao je diktatorske ovlasti, nije dopuštao djelovanje drugih polit. stranaka, sindikata, niti je pokrajinama davao autonomiju. 1969. za budućega kralja Španjolske designirao J. Carlosa Burbonca, koji je nakon njegove smrti postao drž. poglavar.