PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

fosilizacija, proces kojim se organizam nakon ugibanja pretvara u fosil (fosilizira).