PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

forma (lat.). 1. Oblik, izgled; način (vladanja, obrane). 2. tehn kalup. 3. šport trenutačna sprema natjecatelja, kondicija (biti u dobroj/lošoj f.). 4. pren dobra kondicija (biti u f.).