PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Floresko more (Sundsko more), more u Z dijelu Južnoga Pacifika, između otoka Celebesa i Maloga Sundskog otočja; o. 240 000 km2. Dubina do 5140 m.