PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

flektivni ili fuzijski jezici, jezici koji gramatička značenja (rod, broj, padež, vrijeme) izražavaju → fleksijom, tj. promjenom nastavka, prijevojem i dr. (kao npr. hrvatski, latinski, manje njemački te dr. jezici).