Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

flagelant (lat.), vjerski fanatik koji se, radi ispaštanja grijehâ, sâm javno bičuje ili daje da ga drugi bičuju; sljedbe flagelanata bile su masovna pojava u srednjovj. Europi.