PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

filtrirni papir, porozan papir za filtraciju, od čiste celuloze.