PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

filozofija (grč.: mudroljublje, ljubav prema mudrosti), opć., težnja ljudskoga uma prema istini, prema »praosnovama«, i os. razmatranje pitanja o čovjekovu mjestu u svijetu; nauk o spoznaji i znanju uopće, o načelima pojedinačnih znanosti te sustavan prikaz cjeline toga znanja. Aristotel razlikuje prvu f. ili metafiziku, koja istražuje prva počela mišljenja i bitka, od ostalih područja filoz. znanosti. Od njega, preko skolastika, R. Descartesa i E. Kanta, f. se sustavno raščlanjuje u niz filoz. disciplina: aksiologiju, antropologiju, dijalektiku, estetiku, etiku, logiku, ontologiju i spoznajnu teoriju.