PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

fiksacija (lat.). 1. Učvršćenje, pričvršćivanje, ustaljivanje. 2. kem redukcija na čvrsti oblik. 3. Postupak kojim se ustaljuje fotografija ili film. 4. U psihoanalizi, zaustavljanje libida iz ranoga stadija psihoseksualnoga razvoja. 5. Bolesna preokupacija; uporna misao, opsesija. 6. biol postupak konzerviranja čitavoga organizma, organa ili tkiva tako da se očuva najfinija struktura. 7. Povezivanje međupodstave i izvanjskoga dijela odjevnoga predmeta termoplastičnim polimerima.