PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Fichte, Johann Gottlieb (1762–1814), njem. filozof; predstavnik njem. klas. etičkoga i subjektivističkoga idealizma. Razvija Kantovu filozofiju, a svoj sustav izgrađuje na opreci između Ja i Ne-ja prirode, tj. na njihovu identitetu u apsolutnom Ja. Razvija ideju umne soc. države. Osnove općeg nauka o znanosti; Govori njemačkoj naciji.