PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ferganska dolina, plodna zavala duž gornjega toka Sir-Darje, između planinskih lanaca Tien Shana i Altajskoga gorja (Uzbekistan, Kirgistan, Tadžikistan); o. 22 000 km2, pretežito pod kulturom pamuka. Veći gradovi Fergana, Andižan, Hodžent (Hujand).